अपडेटहरु: गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी उद्यमशिलताको माध्यमबाट उद्यमी श्रृजना गर्न ईच्छुक व्यवसाय विकास सेवा प्रदायक संस्था छनौट गर्न आशयपत्र आह्वानको लागि तयार गरिएको कार्य क्षेत्रगत सर्त Terms of Reference (TOR) २०७६|०७७         गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालनको लागि आशयपत्र फाराम २०७६|०७७         गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आशयपत्र (Expression Of Interest) आव्हान गरिएको सूचना २०७६|०७७         विशेषज्ञ ईन्जिनियरिङ परामर्श सेवा करार सम्वन्धि सुचना         सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागीताको लागि मनोनयन