सूचना

2020सेप्टेम्बर 27
[caption id="attachment_1502" align="aligncenter" width="150"] शुभकामना[/caption]
2020सेप्टेम्बर 23
[caption id="attachment_1494" align="aligncenter" width="150"] निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।[/caption]
2020सेप्टेम्बर 15
उ., प., व. तथा वा. म.को नवीकरण गर्दा लाग्ने जरिवाना विलम्ब शुल्क छुट दिने सम्बन्धी सूचना
2020अगस्ट 5
[caption id="attachment_1388" align="aligncenter" width="150"] डि.व.का. नुवाकोटको सवारी साधन खरिद सम्बन्धि सूचना[/caption]
2020मे 31
[caption id="attachment_1359" align="aligncenter" width="150"] भिमफेदी हात्तिसार संग्राहालयको पर्खाल निर्माणको बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धी आशयको सूचना[/caption]
2020मे 31
[caption id="attachment_1358" align="aligncenter" width="150"] वृक्षारोपण गर्ने मेसीन खरीद सूचना[/caption]