परिपत्र

2020सेप्टेम्बर 23
[caption id="attachment_1494" align="aligncenter" width="150"] निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।[/caption]
2020मार्च 4
[caption id="attachment_1272" align="aligncenter" width="150"] बजार अनुगमन सम्बन्धमा[/caption]
2020फ्रेवुअरी 11
[caption id="attachment_1239" align="aligncenter" width="150"] प्रादेशिक अनुगमन समिति सम्बन्धमा ।[/caption]
2020फ्रेवुअरी 1
[caption id="attachment_1232" align="aligncenter" width="150"] औद्योगिक ग्राम सम्बन्धमा[/caption] औद्योगिक ग्राम कार्यविधि
2019सेप्टेम्बर 5
आव २०७६।७७ को खर्च गर्ने अख्तियारी-र-मार्गदर्शन
2018डिसेम्बर 25
परिपत्र_प्राविधिक समिति गठनप्राविधिक समिति गठन सम्वन्धमा सम्वन्धमा
2018नोभेम्बर 20
Download IEE संम्वन्धि सूचना