प्रेस बिज्ञप्ति

2020जुलाई 9
[caption id="attachment_1382" align="aligncenter" width="150"] विज्ञप्ती मन्त्री ज्यू[/caption]
2020मार्च 22
[caption id="attachment_1325" align="aligncenter" width="150"] निर्णय पाना-१[/caption] [caption id="attachment_1326" align="aligncenter" width="150"] निर्णय पाना-२[/caption]
2020मार्च 4
[caption id="attachment_1270" align="aligncenter" width="150"] उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अनुरोध ।[/caption]
2020जनवरी 28
[caption id="attachment_1229" align="aligncenter" width="150"] विज्ञप्ती २०७६/१०/१४ मा प्रकाशित[/caption]