सूचना

2020अगस्ट 5
[caption id="attachment_1388" align="aligncenter" width="150"] डि.व.का. नुवाकोटको सवारी साधन खरिद सम्बन्धि सूचना[/caption]
2020मे 31
[caption id="attachment_1359" align="aligncenter" width="150"] भिमफेदी हात्तिसार संग्राहालयको पर्खाल निर्माणको बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धी आशयको सूचना[/caption]
2020मे 31
[caption id="attachment_1358" align="aligncenter" width="150"] वृक्षारोपण गर्ने मेसीन खरीद सूचना[/caption]
2020अप्रील 17
2020अप्रील 3
निरीक्षण अधिकृतको रुपमा काम गर्न तोक्ने सम्बन्धी सूचना २०७६।१२।१९
2020मार्च 24
[caption id="attachment_1329" align="aligncenter" width="150"] Help Desk सम्बन्धी जानकारी ।[/caption]
2020मार्च 14
[caption id="attachment_1311" align="aligncenter" width="150"] E-bidding notice for Industrial Estate Manahari and Hariharpurgadhi[/caption]