सूचना

2020अप्रील 17
2020अप्रील 3
निरीक्षण अधिकृतको रुपमा काम गर्न तोक्ने सम्बन्धी सूचना २०७६।१२।१९
2020मार्च 24
[caption id="attachment_1329" align="aligncenter" width="150"] Help Desk सम्बन्धी जानकारी ।[/caption]
2020मार्च 14
[caption id="attachment_1311" align="aligncenter" width="150"] E-bidding notice for Industrial Estate Manahari and Hariharpurgadhi[/caption]
2020फ्रेवुअरी 3
[caption id="attachment_1236" align="aligncenter" width="150"] सीपमूलक तालिम सूचना[/caption]